Algemene voorwaarden

Het bezoeken en actief deelnemen aan deze community valt onder de verantwoording van de deelnemers, die door het gebruik van de site aangeven dit op vrijwillige basis te doen, zonder hiertoe te worden gedwongen.

Op deze site geldt het Gewoonterecht oftewel Natuurlijk recht, waarbij een ieder zijn verantwoording draagt voor zijn of haar daden. Een schending van andermans rechten zal binnen de gemeenschap onder dit recht worden beoordeeld.

Dit is een community die alleen voor mensen toegankelijk is. Natuurlijk Personen zijn uitgesloten van deelname en schenden door de gebruikmaking van de site het gebruikersrecht.