Privacy

Op deze site wordt gebruikgemaakt van het mechanisme Cookies. Dit is een middel om interactieve internetpagina's te sturen en persoonlijke instellingen op te slaan.

Dit is een gesloten community, dat wil zeggen dat ze niet door zoekmachines ed. wordt bezocht. Ze bevindt zich op een beveiligde webserver en uitwisseling van informatie wordt versleuteld.

De beheerder van de site zal al het mogelijke doen om de opgeslagen gegevens te beschermen tegen misbruik en zal onder geen voorwaarden persoonlijke informatie vrijgeven, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van diegene die het betreft.

Dit is een community voor mensen, dus alle wetgeving die van toepassing is op de Natuurlijk Persoon is op deze site niet relevant.

Van de gegevens opgeslagen binnen het portaal wordt op regelmatige basis reservekopieën gemaakt. De beheerder is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door verlies van gegevens op het portaal.

De informatie bevindt zich op een (virtuele) webserver (VPS) die in eigen beheer is en zo goed als mogelijk beveiligd is tegen onrechtmatige ontvreemding van gegevens. Communicatie vindt plaats via een beveiligde SSL verbinding, waardoor 'meeluisteren' nagenoeg onmogelijk is. De site heeft de opzet om gevoelige, persoonlijke informatie te beschermen.